Rust zacht


Dat  wordt hier letterlijk bedoeld..
een-matras-in-elke-doodskist-Het is puur emotioneel en klinkt liefdevol. Sympathiek ook.
Wat er van te denken? Ik weet het niet.
Of ik het zelf zou bestellen bij het overlijden van een geliefde? Ook dat weet ik niet.

Advertenties

Begrafenisrituelen


Je leest wel eens wat over begrafenisrituelen.
Er zijn er erg veel, tik in bij Google en je vindt ze, waarvan medeverbranding van een weduwe in bijv. India  een van de beruchtste en misschien ook de bekendste is.
De twee voorbeelden op de foto, beurtelings lief en afschuwwekkend, zijn nieuw voor me.

Het Russische briefje voor de hemel is uitgesproken ontroerend en grappig.
Stel je de nieuweling voor; nerveus want alles is vreemd, wat zal Sint Pieter zeggen, waarop wordt hij beoordeeld, zal er koffie klaar staan of een kommetje borsjt, enfin, er klinken voetstappen en hij trekt nog gauw even zijn doodskleed recht.
Trillend overhandigt hij het briefje. Sint P. leest het bewijs en schraapt zijn keel. Langdurig bekijkt hij de gestorvene aan alle kanten, zet de man een afluisterapparaat op het hoofd (het was tenslotte een Rus) en neemt kennis van diens levensloop. Man’s spanning stijgt ten top, njet of Да? (of hoe je het ook uitspreekt) 
Tenslotte glimlacht Sint P. en opent de poorten, wijd. Hij knikt slechts want in de hemel doen ze niet aan talen.
Een diepe zucht weerklinkt (de hemel verdient meer dan een simpel ademstootje) en de gelukkige mag doorlopen.
Halleluja.

Maar wat als het een schijnheiligerd is die zich mooi voordeed maar stiekem iedereen het leven zuur maakte?
Doorsturen naar Satan?
Ja, dan had men hem achteraf net zo goed kunnen cremeren.
===
Het andere voorbeeld,  het trekken van nagels is een afschuwelijk idee al voelt de overledene er niets van.
In onze opvatting is het een verminking van het lichaam dat weliswaar vernietigd wordt door vuur of aarde maar dat wij liever helemaal compleet overgeven aan die vernietiging.
Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen hier een grap over te maken.