Zwarte sneeuw


Dit las ik van de week, ‘ik heb zwarte sneeuw gezien.’
Daar had ik nog nooit van gehoord en vermoedde dat het Belgisch was, er kwamen in het boek meerdere Zuid-Nederlandse uitdrukkingen voor die ik begreep maar niet kende.
Het is altijd interessant om zegswijzen, spreekwoorden en uitdrukkingen (wat is eigenlijk het verschil?)  proberen te begrijpen door de woorden letterlijk te vertalen. Daarna in ruimer verband te zien en tenslotte de tekst te plaatsen in de tijd plus de bevolkingsgroep waarin je hem verwacht.
Deze uitdrukking echter kon ik absoluut niet duiden, ook de uitleg was me vreemd:
Zwarte sneeuw gezien hebben betekent ‘ellende, armoede meegemaakt hebben’. Deze uitdrukking is in België bekender dan in Nederland. In Noord-Brabant komt ook de variant groene sneeuw gezien hebben voor. Van oorsprong ging het om iets in het verleden: je had het ooit zo zwaar gehad dat je zelfs ‘zwarte sneeuw’ had gezien, wat natuurlijk niet bestaat, maar wel heel erg klinkt. Je was dus getekend door het leven, maar je was er wel bovenop gekomen.

Hoewel het boek vrij recent is (2014) klinkt het me ouderwets in de oren.
Of heb ik het mis?

Advertenties

Het dierlijke in de mens


” De mot in de maag hebben – vaak honger hebben” .
Bij het lezen hiervan kwam onze kindertijd me voor de geest.
Lange lijzen waren we die hard groeiden en knorrend keken we dagelijks uit naar de maaltijden.
Als haviken hielden we moeder in de gaten en zodra ze naar het tafellaken reikte stortten we ons als wolven op haar.
Hongerig verslonden we brood na brood, de ene mud aardappelen na de andere, we waren jaloerser dan de hond die naar andermans bak loerde en net zo vraatzuchtig.
Vechtend om restjes uit de puddingpan gromden we verbeten en.
tenslotte rolden we spinnend in het gras.
De mot sliep.