Versje


Als kind

schreef ik een boek
een potloodboek
met minstens zestien vellen
over Moortje -onze kat-
van een moederlijke schat,
en liefderijke zusmodellen.
Ook de school kwam aan de beurt
uiteraard in roze gekleurd;
dan de kerk met god en hemel,
bovenop wat zalfgefemel
van engelen die braafheid kweelden.
Woorden streelden
en penseelden
zacht mijn kinderlijke wensen,
ik verzon ze; lieve mensen.
Gretig schreef ik mijn verhaal.
Een kind is willig materiaal.
 © Bertie
Advertenties

l’histoire se répète?

1854
in de Armenwet wordt vastgelegd dat de armenzorg, waaronder ook ouderen,  eerste verantwoordelijkheid is van Kerk en particuliere instanties

1912
Armenwet vernieuwd: familie verantwoordelijk voor de armen, ook de ouderen, vóórdat de Kerk en andere instanties worden aangesproken.

Je houdt je hart vast