Staatsloterij?


Pfff, het mocht wat. Waardeerde ik zó het kleine, wordt het me alsnog afgenomen.
Snik…

Advertenties

Melancholie

Een controversieel gegeven.
Gewild onderwerp voor snikmuziek en puberale poëzie.
In werkelijkheid is het onmiskenbaar een triestige emotie,  gevaarlijk voor iemand die rouwt of anderszins een groot verdriet heeft.  Maar toch, hoe prettig is het niet om af en toe te verzinken in droefgeestige ernst terwijl je niet precies de oorzaak weet; muziek kan dit oproepen of zomaar een gevoel  bij de aanblik van herfstbladeren. Je gaat filosoferen en waant je wijs.
Het gevaar is dat het riekt naar een heimwee waaraan niet voldaan kan worden, je wilt je jeugd terug, misschien een overleden geliefde of kind, je denkt aan die verlopen baan, kortom: je treurt om een verloren wereld. Eenmaal op deze weg, dan wordt het uitkijken. Dan is de kans aanwezig dat melancholie ontaardt in apathie of depressiviteit
In de familie zijn we bekend met depressies en suïcidaliteit;  gemoedsstemmingen die lang niet altijd aan iemands gezicht vallen af te lezen, je kunt hoogstens hopen dat een lachend uiterlijk geen melancholieke gevoelens verbergt.
Persoonlijk houd ik me liever op met romantiek.
Heel wat aangenamer.